0x10c Mackapar Media

Yey something new !

 

I’ve made the Mackapar Media logo on inkscape.

 

Mackapar_media
“Mackapar Media” is a fictional company from the game 0x10c made by Markus Persson, Mojang.
Advertisements

DNA Sample

AACAACGAAGTTGATGCTACGCAAACGCAACAAGAATTAACTTTTGCAGGCATGAATGCTGGTGATGTGTTTGGGGCAGTGATCGACCGGACATTAGGACCTATGTCTTAGCACGGCATAGTCTGATAGTCTTGTCCAAAAGCATTGCTCCGAGCGGATCAAATGTATAATAGACCATGTCTCCCGAATTCTTCGGCGCCGCCACGCCGACTTGACCACATGTTTCCATGCCTTCCCGGTGTGGGTTTTATTGGGCTTGGCTTCGAGAGATCAGTGCGCAGATAGCCCATTGTGTCGCCACCCCTATAGAAAAAAGCGTGCGAAATGGATTCAATTCGTTTAATAAGCGCTAATAAGGTGGGAGGTGTCCTACTACTGTGTGGTGGAACTTTCTCTGTTTCGAGCAAAGTGCCACTTCAAATTCGAAAATTCCTTGTTTCGCTAGATCCTCCGAGAAGAAGACTTCGTACATGTTATGCAGGCAGTCTGCTACCTCGCAGGACCAACTTTACCCCACGTTAGTCTGGCAGAGTCTTGCGCAGGCATCCGAAGTTTGCGACAAATCTGTACAATGGTGTAAAAGTTCCCTCGACGTTGGGGTTTGCCGTAGTATCTGTCTGGGGAAGTGACCTAACGCTCCGCGCGCTCGTACCGCCAAAACCTGCCAGACTGGCTCTTGCGGGTCTACTAGCCCTGGTATAACTCCAAAGGGCACGACTTGCATTTGCGGATGGGATGATAGCCTGTTTTGCATCTGTCCCCAATGAGAACATGGGACCAATCCGGACCCGTTGTGATCATGAGCGACACCACTCTCGATTGGGACCAAGATACGCTGTTAAACTCACTCATTGCATGATACGCGAGCTCCTGCACGAGGCGCCAGCTCCGCGCGACCGAGTTAATGGAAACTCGTATTCCCGTGCAAGGAACACCTTTTTACGCTGCTCGAGCTCGTCACCAGCCTCATAATCGACAGACAAACTCTTGTATATCCGGGCGGAAACCCTCGTCGCATATCAACATGCCATTGCTGGATTTACTCAAGTACCACGAAAGGACCGTACCCAAACCTGCTACAGGATACAATGAATGTTTAAAACCGATTAAAAGGACGCCGATGCGCAGACGACTCTACTACTATGAAAGGTGCCTAGAGTCATGACGAGCATAAGGAGTGAGCGTAGGAACCAAAACGATTAGTAAGCTCTTTACGCTACTCTAGTATCCTACCTGGCTCGGACTGAACACCGACATCTAGGAAAAGGCCTATTCGCCGTGAAAACAAGTACGCCGCTAGATGTGAGACATTATTCATCGTCTCGATTTTGTGATAACAGCTCGGCTGAACTCAAACTTAGCAAGTCGACACCGTTTGGTGTTATTAATTCCCCGTATCAAGCCACCTTTGGGCGCCGGACTCGATCAGTATCCACGCAGAGAGAGACAGCCCGACGCCAACTCGAGCCGTGCTACCAGCGTGTCGATACAAGTGCTAGCTCTAATCCATGGGAGTTGTTATTGGCTGGCTCGGCGCGTCCCATGGGCACAAATTTCGCTAAAGGCCTTACAGCTATCCTTCATATGCCTACTAACCCCACGATTTTGCACACCTGAGTGCATCATGGATGGCTCAGCGTCATTCTCGCAAGATTCTGTTCCCTATTTAGGCGGATCCCGGCAGCATAGGTTACGAAGTAAGCGAGCCTTTCATACTTCCGCCGGTGGCGGCATTACCCCAAGATGGTGTAAACGGCAAGGGAGGTGTATAATTCTCTGTGGTTACCCGGTAATTGTCGTCGAACCTTACGGAGCATTCCCAGCACATGGGTAGAGTTCTCTGCCTCCGGGTGACGCCCATATTGTCGTGCAGTCTTGACATCGTGCCTGCGGACCATTTCATTAATTGTAGGCAGTCTGAAAGAGTACGTGTGGTGCGAAGGTATCTAAGAAGTAAGCCCAAATGTCTCGTTAGTTTTATCATTTAAGCCTCCTATGGGTAGGAAGAACATGATCATCGATCCAAGAGAGCAATACCACGAAACTGC

NYA Electriska

Nya_electriska_icon-512

Today a quick made background : NYA Electriska, a fake enterprise from 0x10^c the coming Mojang game.

I wanted a better quality of this logo for my desktop background and occasionally moving it at the 60% of the upper right of the screen.
The font used here is a copy of the Commodore 64 font. :p

Pixel Art !!

3 empty, 4 black, 3 empty ; 2 empty, 1 black, 2 magenta, 2 red, 4 black ; 2
empty, 2 black, 1 red, 1 pink, 1 orange, 1 red, 5 black ; 1 empty, 1 black,
1blue, 1 black, 2 orange, 9 black ; 1 black, 1 blue, 1 light grey, 4black, 3
green, 2 black, 2 red, 1 magenta, 1 black ; 1 black, 1 light grey, 1 white, 1
black, 1 orange, 1 black, 1 green, 3 yellow, 2 green, 2 black, 1 red, 1 black
; 1 black, 2 white, 1 black, 1 orange, 1 pink, 2 black, 2 green, 2 yellow,
2 green, 1 black ; 1 black, 2 white, 1 black, 2 pink, 1 black, 1 green, 1
green, 1 lime green, 2 green, 2 yellow, 1 black ; 1 black, 2 white, 4 black,
1 green, 3 lime green, 1 green, 1 black, 1 yellow, 1 black ; 1 black, 1blue,
1 white, 1 black, 2 brown, 1 black, 1 lime green, 2 lime green, 1 green, 1
lime green, 1 green, 1 black ; 1 empty, 1 black, 1 blue, 1 black, 1 brown, 1
black, 1 lime green, 4 black, 2 green, 1 black ; 2 empty, 2 black, 1 brown,
2 black, 4 orange, 2 black, 1 brown, 1 black ; 1 empty, 4 black, 2 orange, 1
pink, 2 white, 1 pink, 1 orange, 1 black, 1 brown, 1 black ; 1 black, 2 green,
1 black, 2 orange, 1 black, 1 orange, 1 white, 1 black, 2 pink, 1 orange,
1 black, 1 brown, 1 black ; 1 black, 1 green, 1 black, 2 orange, 1 black,
1 purple, 1 black, 1 white, 1 black, 1 pink, 1 white, 1 orange, 1 black, 1
brown, 1 black ; 1 black, 1 green, 1 black, 1 orange, 1 pink, 1 black, 2
purple, 2 black, 1 orange, 1 black, 1 orange, 1 black, 1 brown, 1 black ;
1 black, 1 green, 1 black, 1 pink, 2 black, 2 purple, 2 purple, 2 black, 1
orange, 1 black, 1 brown, 1 black ; 1 black, 2 green, 1 black, 2 magenta,
2 black, 1 black, 3 purple, 1 black, 2 brown, 1 black ; 1 empty, 1 black,
1 green, 1 lime green, 2 green, 2 magenta, 1 magenta, 1 black, 2 purple, 1
black, 2 brown, 1 black ;1 empty, 1 black, 1 green, 2 lime green, 2 green, 3
magenta, 1 black, 2 purple, 1 black, 2 brown, 1 black ; 1 empty, 1 black, 1
green, 2 lime green, 3 green, 2 magenta, 1 black, 1 purple, 4 black ; 2 empty,
1 black, 1 green, 3 lime green, 2 green, 2 magenta, 1 black, 1 pink, 2 orange,
1 black ; 3 empty, 1 black, 4 green, 2 black, 1 black, 1 empty, 1 black, 2
pink, 1 black ; 4 empty, 4 black, 4 empty, 5 black ; 11 empty, 1 black, 5 red,
1 black ; 11 empty, 7 black ; 13 empty, 3 cyan ; 13 empty, 1 cyan, 1 light
blue, 1 cyan ; 13 empty, 1 cyan, 1 light blue, 1 cyan ; 13 empty, 1 cyan,
1 light blue, 1 cyan ; 13 empty, 1 cyan, 1 light blue, 1 cyan ; 13 empty,
1 cyan, 1 light blue, 1 cyan ; 13 empty, 1 cyan, 1 light blue, 1 cyan ; 13
empty, 1 cyan, 1 light blue, 1 cyan ; 13 empty, 1 cyan, 1 light blue, 1 cyan
; 13 empty, 1 cyan, 1 light blue, 1 cyan ; 13 empty, 1 cyan, 1 light blue, 1
cyan ; 13 empty, 3 cyan ; 14 empty, 1 cyan.